Szakkönyvek

Dr. Annus Sándor: A magyarországi papíripar összefoglaló története 1530-2010

Megjelenés éve: 2016
Ára: 3 .700 Ft

Kiadó: Optima Téka Kiadó
Beszerezhető:Ismertető:

A könyv szerzője Annus Sándor, több mint 60 éves hazai és nemzetközi papíripari tapasztalattal a háta mögött, nagy ívű szakmai művel jelentkezett. Impozánsan precíz pontossággal megírt kiadvánnyal találkozunk, amelyben a „fehér művészet” mentén kalauzolja az olvasót a szerző a középkortól évszázadokon keresztül egészen napjainkig.

A könyv három fő fejezetben tárgyalja a hazai papíripar történetét. A papírkészítés kora fejezetben a korai időszakról, az ezerötszázas évek elején, Lőcsén létesített első magyarországi papírmalomról, a klasszikus kézi merítésű papírkészítésről, annak eszközeiről, a papír - korabeli terminológia szerint papiros - összetételéről, a gyártás helyére utaló vízjelekről esik szó. Elénk rajzolódik a kép a papírmalmokban dolgozók napi munkájáról, életkörülményeiről, a bérekről, az örökletes szokásokról, az inasból papírkészítő legénnyé, majd a mesterré válás feltételeiről, annak útjáról. Érdekes korabeli történelmi vonatkozások egészítik ki a technikai és technológiai fejlődés menetének bemutatását, valamint megismerheti az olvasó a ma már nem használatos bála, rizsma, konc mennyiségeket, azok összefüggéseit is. Adatokkal találkozunk, ennek ellenére nem unalmas, számhalmazok, információk tömkelege zúdul ránk. Például olvashatunk arról, hogy az 1600-as években a Felvidéken Szepes, Sáros, Pozsony, Bars, Turóc, Abaúj, Gömör vármegyékben, valamint Erdélyben Alsó Fehér, Szeben és Torda vármegyékben alapított 28 papírmalom működött; és arról is, hogy az 1700-as években újabb 103 papírmalmot alapítottak Magyarországon. Mindemellett felsorolja a szerző az alapító családok és személyek, a papírmalom-tulajdonosok és a papírkészítők nevét, mindezek évszámmal pontosítva.

A papírkészítés és a papírgyártás együttes időszaka fejezetben az 1828-ban alapított Fiumei Papírgyárról – amely az első hazai papírgyár -, valamint a kapitalizálódás folyamatában alakuló gépesített magyarországi papíriparról rajzolódik elénk a kép. A fejlődést nagyban segítette, hogy a GANZ-gyár a hazai gép- és berendezés-szükségletet mind mennyiségben, mind minőségben kielégítette.

Önálló fejezetet képez a papírgyártás időszaka, amely az 1890-es évektől számítható. Ez már tisztán a papírgyárak termelésén alapuló ipari korszak Magyarországon. A huszadik század eleji papíripari fejlődésnek (92 rostanyag-, papír- és papírtermék gyár üzemel 9500 fővel) az első világháborút követő trianoni békediktátum vetett véget, mivel a kétharmadnyi területét elveszített országban mindössze 2 papírgyár maradt. A két világháború közötti időszak újrakezdését, majd az 1948. évi államosítás utáni 8 papírgyárral induló szocialista időszakot, a Papíripari Vállalat megalakulását, majd az 1989/1990. évi rendszerváltozás időszakát adatokkal alátámasztva részletesen tárgyalja a szerző. A könyv a papíripar privatizációjának ismertetésével, a huszonegyedik századi, 2010-ig megvalósult biztató fejlesztések ismertetésével zárul.

A kiadványban negyvenhat illusztráció és harminchat táblázat segíti az olvasót a befogadásban.

Persovits József

 

« vissza

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület - Alapítva 1948
Székhely: H-1135 Budapest, Tahi utca 53-59.
Telefon: 783-0347 Fax: 780-6460 E-mail: pnyme@pnyme.hu
Szaklapjaink: Magyar Grafika - Papíripar - Kenőpapír
Megközelíthetőség

Tárhelyszolgáltatónk a 3 in 1 Hosting Bt.