Dr. Habil Novotny Erzsébet

Dr. Habil Novotny Erzsébet

alelnök

Szakmai életútja 1974-től indult, mikor a Zrínyi nyomdában töltött gyakorlati oktatás után kéziszedőként végzett a Százados úti Nyomdaipari Szakközépiskolában. Tanulmányait a KMF nyomdaipari szakán folytatta, ahol 1977-ben kapott Nyomdaipari üzemmérnöki oklevelet. 1989-ben az ELTE, TTK, alkalmazott matematikus szakán alkalmazott matematikus végzettséget szerzett. 2006-ban a BME Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskoláján doktorált multidiszciplináris bölcsészettudomány, ipar- és gazdaságtörténet témakörben, majd 2015-ben Sopronban a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolájában habilitált anyagtudományok és technológiák tudományágban.

Első munkahelye 1977-től az egykori Globus Nyomda volt, ahol a gyakornoki idő után gyártásszervezési osztályvezetőként dolgozott. 1984-ben hívták az Állami Nyomdába (ma ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.), ahol jelenleg kereskedelmi vezető. 2008 óta tanít az Óbudai Egyetem (korábban BMF) Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetében.

1978-óta tagja, 2012 óta alelnöke az egyesületünknek. Nemzetközi aktivitásához köthető két kiemelkedő szakmai/tudományos esemény PNYME által történő, budapesti megrendezésének a lehetősége: a Balkan Print Fórumnak 2010-ben és a iarigai tudományos konferenciának 2011-ben.

Tagja a Magyar Filatéliai Tudományos Társaságnak és a Magyar Posta Művészeti Tanácsadó Bizottságának. Egyesületünket 2006 óta képviseli a iarigai nemzetközi tudományos egyesületben, 2018 óta a iarigai elnökségének tagja.

Az egyesület 2021. május 05-i közgyűlése ismételten a PNYME alelnökének választotta a következő, 2021-2025 közötti ciklusra. 

Verified by MonsterInsights