Szikszay Olivér

Szikszay Olivér

tiszteletbeli elnökségi tag

Nyomdaipari üzemmérnök, Gazdasági szak-üzemmérnök.

1940. január 5-én született. A gimnáziumi érettségi után, 1960-ban lett betűszedő szakmunkás. Első munkahelye a Szikra Lapnyomda volt. Különböző beosztásokban dolgozott a termelés területén. 1991-ben a Népszabadság akkor induló fényszedő beruházásának a szakmai vezetője majd első műszaki igazgatója lett. 92-ben hívták át a Marquard Színes Nyomda kft.-hez termelési vezetőnek. Innen ment nyugdíjba 2000 januárjában. Szakmai aktivitása ezzel nem zárult le, jelenleg is műszaki tanácsadóként dolgozik a Szó-Kép Nyomdában.

1965 óta aktív tagja az egyesületnek. A szakmai körök munkájába, rendezvények szervezésébe már a kezdetektől bekapcsolódott. 1998-ban választották meg először a nyomdaipari szakosztály titkárának és 13 éven át megszakítás nélkül volt elnöke illetve titkára a nyomdaipari szakosztálynak. Alapszabályunk szerint ebben a tisztségében is tagja volt az elnökségnek, de a 2011-es közgyűlés beválasztotta az elnökség közvetlenül választott tagjainak a sorába. A szakosztályi vezetést is úgy adta át, hogy a megfelelő utódlásról gondoskodott.

Aktív tagja a Magyar Grafika szerkesztőbizottságának is. A technika legfrissebb eredményeinek propagálása mellett sosem feledkezett meg a hagyományok őrzéséről sem. Folyamatos feladatának tekinti, hogy szakmánk emlékeiből megóvja mindazt, ami az utódoknak hasznára válhat.

Azon kevés tagunk egyike, aki nem elfogadja, hanem keresi a feladatokat és mindig van  hasznosítható, jó ötlete az egyesület tevékenységéhez.

Életműve elismeréseként az egyesület ajánlásával 2011-ben ő kapta a Nyomda és Papíripari Szövetség Magyar Nyomdászatért díját .

Az egyesület 2017 április 27-én megtartott közgyűlése az elnökség tiszteletbeli tagjává választotta.

(A tiszteletbeli elnökségi tagság visszavonásig érvényes)

Verified by MonsterInsights