Eseménynaptár 2015

Tréning középvezetőknek

Dátum: 2015. szeptember 29. - október 27.

Helyszín: 1135 Budapest, Tahi u. 53-59.
Információ:

A képzési időpontok 2015. szeptember 29. – október 27. között minden kedden 10:30 – 15:30 között 1 óra ebédszünettel. Minden alkalommal elméleti előadások és esettanulmányok, elemzések kerülnek megvitatásra. Az tréningzáró alkalom, október 27. kedd egyben vizsganap is.
A képzés végén, rövid értékelő tesztlapon mérjük fel és értékeljük a hallgatók felkészültségét. A sikeresen megoldók oklevelet kapnak, így a tréning a cég ISO továbbképzési terveibe illeszthető.

A szervezetvezetési ismeretek a nyomdaiparban és a kapcsolódó szakterületeken
szakmai továbbképzés gyakorló - vagy kinevezés előtt álló – vezetőknek tréning részletei.

Minden cégvezetőt és tulajdonost elárasztanak a különböző vezetői továbbképzések ajánlatai. Ezek közös jellemzője, hogy bármilyen divatos tananyagra épülnek is, közvetlenül alig hasznosíthatóak a szakmáinkra jellemző kis létszámú, de nagyon összetett, gyakran speciális feladatokkal birkózó üzemekben. Nyilván, a tanfolyamszervezők és a trénerek érdeke, hogy ugyan azt, minél többször elmondhassák, minél több bőrt húzzanak le ugyan arról, de a nyomdák, a beszállítóik, a stúdiók, kiadók és a többi hozzánk kapcsolódó szakterület cégei nem multik, nálunk nem – vagy csak korlátozottan - lehet a nemzetközi egyen-cégkultúra szerint dolgozni! Az elvárásaink viszont ugyan azok! Hatékonyan dolgozni, a legjobb teljesítményt kihozni a munkatársak közösségéből!

A megoldás kulcsa a termelést irányító – gyakorta abban közvetlenül is részt vállaló - vezetőknél található. Rajta múlik, miként tudnak egy-egy cégnél a berendezésein dolgozó munkatársakból hatékony, ütőképes csapatot szervezni és naponta sikerre vezetni. Ehhez persze adottságok is kellenek, de a vezetői munka legnagyobb része elsajátítható ismeretekre épül. Továbbképzésünkkel e kettős célnak igyekszünk megfelelni. A sajátos ágazati körülményeinkhez „testre szabott” ismereteket és vezetői módszereket adni! A cél: eredményes üzem, sikeres vezető.
Tanfolyamvezető tréner: Bálint Csaba

TARTALOM

 • Mit tudjon egy jó vezető? * Hogyan csináld, hogyan NE csináld

Vezetéselmélet * Vezetéstudomány * Szervezés- és vezetéselméleti iskolák, Elvárások a vezetővel szemben

 • Személyiség * Személyiség tulajdonságai, típusai

Személyiségjegyek - adottság, képesség, készség, jártasság
Mások helyes megítélése *  Benyomás, észlelés, képzet - emberismeret

 • Szükségletek * Motiváció
 • Ösztönzési formák, eszközök * Igények elismerése * Visszacsatolás
 • Kudarc, sikertelenség
 • Tevékeny munkahelyi légkör
 • Személyes hatalom
 • A vezető személyisége, stílusa * Szerepek, hitelesség * Vezetői kompetencia
  Szervezet vezetése *  Szervezeti kultúra * A Csoport * Csoportból csapat * Csapatépítés
  Emberek vezetése a szervezetben * A vezetői ráhatás eszközei
  Munkavállalói típusok * Személyzeti vezetés
 • Menedzsment, menedzselés * Vállalatirányítási rendszerek
 • Szervezet létrehozása, szabályozása
 • Szervezet-vezetési stílus * Hatékony vezetői stílus * Asszertív viselkedésű vezető
  Vezető időgazdálkodása
  Emberi erőforrás menedzsment
  Konfliktusmenedzsment * Nehéz természetű munkatárs
 • Mese egy munkahelyi konfliktusról
 • Változásmenedzsment
 • Piacismeret, marketing * Tervezés * Termékszerkezet elemzés
  Benchmarking/Teljesítmény-összemérés
 • Üzleti terv * Kockázatkezelés
 • Mérleg és Eredménykimutatás
 • Vezetői döntés - problémaelemzés * Döntés, hatáskör, felelősség

Feladatkiadás * Ellenőrzés

 • Kommunikáció
 • Gesztus példatár * Szituációs gyakorlatok * Kommunikációs hibák
  Retorika * Hallgatás * Kérdezés-technika
 • Értekezlet, tanácskozás
 • Üzleti kapcsolatfelvétel * Üzleti tárgyalás
 • Vezetői feladatok – vezetői képességek elemzése
 • „Vezércsel” avagy mese egy új vezetőről és beosztottairól
 • Zárszó: vegyes, szubjektív válogatás
  Követhető vezetői filozófia * Szervezetek jövője, a vezetés jövője * Üzleti intelligencia-Vezetői Információs Rendszer *  Digitalizáció, internet, jövő * Menedzselés recesszióban *
  Hogyan vezessünk kiszámíthatatlan helyzetekben? * Üzleti etika, vezetői erkölcs *
  Törődj önmagaddal is! * A vezető működési terepe
Részvételi díj:

A tanfolyam részvételi díja 43 500 Ft + ÁFA/résztvevő
Egy cégtől több résztvevő esetén a 3. és minden további résztvevő 10 % kedvezményt kap.

Bónusz: a témához kapcsolódó önálló témakör: „Kereskedelmi szervezetek vezetése és ellenőrzése”
Előadó: Burger László.

Ha a számlacímzett nem tagja az egyesületnek, úgy a részvételi díjhoz +10% szervezési költséget érvényesítünk. Az igazolt munkanélkülieknek, vagy ha a munkaerőközpont a költségviselő valamint a PNYME legalább 1 éves tagsággal rendelkező egyéni tagjának, ha „saját zsebből” fizet, azaz a számla is a tag nevére kerül kiállításra, 25% kedvezményt nyújtunk!

A tanfolyami díjak a továbbképzésen való részvételt, írásos anyagokat és minden kapcsolódó kiadványt, kávét és frissítőket, a vizsgadíjat és a hivatalos igazolás kiadását foglalják magukban. A befizetett tanfolyami díjakról számlát állítunk ki.
A tanfolyamról bármi okból esetlegesen távol maradó részére visszatérítést nem tudunk adni, de helyette a kollégája, vagy más részt vehet.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. szeptember 25.


Feltöltött dokumentumok:

szervezetvezetési ismeretek-vezetői tréning
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület - Alapítva 1948
Székhely: H-1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6.
Telefon: 30/927-8317 E-mail: titkarsag@pnyme.hu
Szaklapjaink: Magyar Grafika - Papíripar - Kenőpapír
Megközelíthetőség

Tárhelyszolgáltatónk a 3 in 1 Hosting Bt.