Eseménynaptár 2014

Restaurátor szakmai nap

Dátum: 2014. május 26.

Helyszín: OSZK
Információ:

Szakmai nap 2014. május 26-án hétfőn az Országos Széchényi Könyvtár előadótermében

 

10.00 Regisztráció, adategyeztetés, tagdíjak fizetése a résztvevők számára

 

10.15 Bevezető, fontos információk

 

10.30 Nemes Takách László: Készített, gyártott, és tákolt betlehemek sajátosságai, illetve kezelésük bizonyos problémái.

Az előadás a részben- vagy egészen papír anyagokból épült betlehemek szerkezeti felépítéseit, az általában alkalmazott technikákat, a felhasznált anyagok jellemző tulajdonságait, tipikus károsodásait tárgyalja. Felhívja a figyelmet egyes, a restaurátori gyakorlatban szokott kezelést rosszul, vagy egyáltalán nem tűrő anyagokra.

Az előadás második része két nagy méretű bábtáncoltató betlehem restaurálása tanulságai kapcsán foglalkozik a konzerválás, restaurálás és esztétikai helyreállítás kérdésével. 

 

12.00   Ebédszünet

 

13.00  Pelbárt Jenő: A Schedel-vízjelek

1. Az egyik leghíresebb európai ősnyomtatvány, az 1493-ban Anton Koberger nürnbergi nyomdájában készült latin és német nyelvű Schedel-világkrónika (Schedel Weltkronik, Krónikák Könyve, Nürnbergi Krónika vagy Liber Chronicarum) kiadásának rövid története.

2. A magyarországi Schedel-krónikák papírológiai és filigranológiai jellegzetességei. A magyarországi könyvtárakban, múzeumokban, állami, egyházi és magángyűjteményekben őrzött 44 Schedel-példány vízjeleinek ismertetése. Az öt Schedel-alapvízjel és a különféle vízjelváltozatok alaktani bemutatása a vízjel-etalonnak tekintett Rákóczi-példány vízjelein keresztül.

3. Az európai Schedel-krónikák vízjelei a szakirodalomban.

4. A korabeli papírmalmok és vízjeleik Koberger papírkereskedelmi kapcsolatainak tükrében.

5. A latin és a német kiadás vízjelei, azonosságok, eltérések. 

6. A magyarországi Schedel-példányok előzék-vízjelei.

7. A magyarországi Schedel-példányok vízjeleinek provenienciája.

 

13.45 Wallinger Mónika: Pergamenöntés másképp

Egy Zsigmond kori oklevél restaurálásának tanulságai. Az előadás után közelről is megnézhetőek az új recept szerint készült öntvények és az öntőszerkezet.

 

14.15 Kovács Ramóna: Gutenberg előtt 500 évvel - a koreai nyomtatás kezdetei

A nyomtatás felfedezésével kapcsolatban Gutenberg neve ismert Nyugaton, valójában azonban források bizonyítják, hogy i.sz. 700-as években a Koreai-félszigeten már voltak nyomtatott szövegek. Előadásom során szeretném végigvenni, hogy a koreai technológia hogyan fejlődött és tökéletesedett az évszázadok során a fatáblás nyomtatástól a fém mozgatható dúcos technikáig.

 

14.45 Kovács Veronika: "Régi könyvek" és a könyvkiadás Koreában

A koreaiak régtől fogva kiemelkedő könyvnyomtatási kultúrával rendelkeznek. Kiváltképp az írásokat nagy becsben tartó konfuciánus kultúra hatására a Joseon dinasztia (1392-1910) idejére a könyvkiadás és terjesztés a virágkorát élte.

Előadásomban szeretném bemutatni a koreai könyvkiadás különböző lépéseit a kéziratoktól a könyvkötésig, valamint ismertetnék néhány különleges koreai könyvtípust is.

 

15.15   Párbeszéd - Kérdések és válaszok az elhangzott előadásokkal kapcsolatban.

 

 

Megtekinthető kiállítás az OSZK 7. emeletén a katalógustérben:

A Kelet kapuja – egy új világút c. tárlatunk azt a nagy jelentőségű eseményt mutatja be, amely miatt Ferenc József török földre utazott 1869-ben. A Szuezi-csatorna átadásának ünnepét és annak magyarországi visszhangját láthatjuk a korabeli újságok és könyvek lapjain. A falon metszetek és litográfiák másolatai, illetve a Térképtár eredeti térképei elevenítik meg a XIX. századnak ezt a nagy technikai vívmányát.

 

Részvételi díj:

A szakmai napon való részvétel az egyesületi tagoknak ingyenes.

Más érdeklődők a helyszínen léphetnek be az egyesületbe. 

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület - Alapítva 1948
Székhely: H-1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6.
Telefon: 30/927-8317 E-mail: titkarsag@pnyme.hu
Szaklapjaink: Magyar Grafika - Papíripar - Kenőpapír
Megközelíthetőség

Tárhelyszolgáltatónk a 3 in 1 Hosting Bt.