Rólunk

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) a papír- és a nyomdaipar, a könyv- és lapkiadás, a restaurálás, a papírkereskedés és az ezekhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek ill. tanulók, nyugdíjasok, stb. valamint az ilyen profillal működő vállalkozások önkéntes társulása. Az egyesület minden olyan belépni szándékozó részére nyitott, aki egyetért céljaival és elfogadja alapszabályát.
Egyéni tagságunk több mint fele felsőfokú végzettségű, legnagyobb részt a szakterületünkön tevékenykedő mérnökök, közgazdászok ill. technikusok, köréből kerül ki.

Az Egyesület önálló jogi személy, alapító tagja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (www.mtesz.hu).

Az Egyesületnek egyéni és pártoló (jogi) tagjai lehetnek. A tagsági lehetőség nyitott a határon kívül élő kollégáknak és vállalkozásoknak is. A tagok éves tagdíjat fizetnek. Az Egyesület önfinanszírozó, nem-nyereségorientált a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet és jogosult az SzJA 1 % felajánlások fogadására.

Az Egyesület egyéni tagjainak tagdíja 2010 január 01-től: 5 000 Ft/év. Kedvezményes tagdíj (nyugdíjasok, nappali tagozatos diákok ill. szociálisan indokolt esetben a helyi tagcsoport döntése alapján) 2 500 Ft/év. Bankszámlaszámunk, ahova a tagdíjak is utalhatóak: OTP 11713177 – 21450792 – 00000000 vagy bármely OTP fiókban a számlára befizethető.

A jogi státuszú tagok egyéni megállapodás alapján fizetnek tagdíjat.

Az Egyesület célja: szakterületein a tudományos és technikai haladás elősegítése társadalmi eszközökkel, a tagság ismereteinek és szakmai kapcsolatrendszerének állandó bővítése.

Az Egyesület szakmai tevékenysége

  • előadásokat, klubnapokat, vitaüléseket, ankétokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, szimpóziumokat, konferenciákat, szakmai tanulmányutakat és nyomdai szakkiállítást szervez;
  • szakfolyóiratokat és egyéb kiadványokat, oktatási segédleteket szerkeszt és ad ki;
  • az Egyesület hivatalos szakmai folyóiratai: Magyar Grafika (www.mgonline.hu), Papíripar;
  • szakmai továbbképzéseket, tréningeket szervez és a szakterületét érintő állami oktatást segíti, előadókkal és más módon;
  • tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki ill. felkérésekre véleményez;
  • tudományos, műszaki, gazdasági gyakorlati feladatok megoldására pályázatokat hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékérmeket, díjakat adományoz;
  • különböző kitüntetések adományozására javaslatot tesz;
  • a szakmai hagyományokat ápolja.

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. Az Egyesület szervezetében az Elnökség, továbbá szakosztályok, területi (vállalati, intézményi) alapszervezetek működnek.

Az Egyesület operatív vezető szerve az elnökség.

A szervezési, gazdasági és adminisztrációs feladatokat – beleértve a szaklapok kiadói feladatait – a titkárság látja el, melynek élén az ügyvezető igazgató áll.

Az Egyesület taglétszáma 350 fő (2021. december 31.)

Verified by MonsterInsights