Tisztségviselők

Az Egyesület vezető tisztségviselői:

Fábian Endre (Elnök)

Az STI Petőfi Nyomda Kft és az STI Packaging RO Srl ügyvetője.

A Budapesti Műszaki Főiskola nyomdaipari szakán szerezte meg első diplomáját, majd másoddiplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen az ipari tervező-szervező szakon. Tanulmányait az MBA területen folytatta, ahol phD fokozatot ért el.

Munkája végig a kecskeméti Petőfi Nyomdához köti. Kezdetben mint gyártás-előkészítő, értékesítő dolgozott, majd a kartondoboz-gyártási divízióvezetője lett. Ebben az időszakban növekedett a kartondobozgyártás az ezer tonnásról a tizenezer tonnás nagyságrendre. Ő felelt teljes területért az értékesítéstől a termelésen át a kiszállításig. Majd a cég átszervezése után fejlesztési igazgató lett. Az ő nevéhez füződik a Petőfi Nyomdában az akkori kor színvonalát meghaladó IT-rendszer kialakítása, fejlesztése, valamint az akkor szintén újnak számító  controlling rendszer kialakítása.

1997 óta vezeti a Petőfi Nyomdát, az irányítása alatt történt meg a nyomda teljes átstruktúrálása a multivizionális kereskedelmi és csomagolóanyaggyártó nyomdából a kartondobozgyártásra specializálódott csomagolóanyag gyártó cégre. Jelenlegi feladata az STI magyarországi és romániai  csomagolóanyag valamint POS gyártó tevékenységének irányítása és aktív közreműködés az STI csoport további keleteurópai fejlődésének előkészítésében.

1979 óta tagja a Papír és Nyomdaipari Műszaki egyesületnek, ahol az akkor még létező a helyi szervezet aktivistájaként tevékenykedett. 2002-ben választották meg a PNYME főtitkárának, majd 2008-ban, a PNYME elnökévé. A 2021 május 05-i közgyűlés ismételten elnökké választotta a következő, 2021-2025 ciklusra.


Dr. Koltai László (Alelnök)

1974-ben született, 1996 óta tagja az egyesületnek.

Papíripari mérnök és Csomagolástechnológus szakmérnök.

Az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai intézetének az vezetője

és egyben az egyetem egyik dékánja.

2011 – 2014 között a Papíripar szaklapunk főszerkesztője.

Nevéhez köthető, hogy újra működésbe hozta a szerkesztőségi munkát. Megoldódott az évek óta szándékolt tudományos minősítés, ami az egyesületnek is nagy presztízs, de a tudományos pályán mozgó szerzőknek a legfontosabb publikációs lehetőség.

Új elemként bevezetésre került, hogy évente egy szám önálló, angol nyelvű kiadványként jelenik meg, ami nem valamely korábbi lapszám fordítása, hanem eleve erre a formára szerkesztett.

A 2017 április 27-i közgyűlés a PNYME alelnökévé választotta és a 2021. május 05-i közgyűlés ismét ebben a tisztségében megválasztotta a következő, 2021-2025. közötti ciklusra.


Dr. Novotny Erzsébet (alelnök)

(A közgyűlésen elhangzott személyes méltatás)

Szakmai életútja 1974-től indult, mikor a Zrínyi nyomdában töltött gyakorlati oktatás után kéziszedő végzettséget szerzett a Százados úti Nyomdaipari Szakközépiskolában. Tanulmányait a KMF nyomdaipari tagozatán folytatta, ahol 1977-ben szerzett Nyomdaipari üzemmérnöki oklevelet. Ezt követően 1983-ban ismét beült az iskolapadba és az ELTE, TTK, alkalmazott matematikus szakán alkalmazott matematikus végzettséget szerzett. A következő lépcső a műegyetem Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskolája, ahol 2006-ban sikeresen doktorált multidiszciplináris bölcsészettudomány, ipar- és gazdaságtörténet témakörben.

Angol, német, orosz nyelvekből van középfokú nyelvvizsgája.

Első munkahelye 1977-től az egykori Globus Nyomda volt. Gyakornok, aspiráns, gyártásszervezési osztályvezető területeken. 1984-ben hívták az Állami Nyomdába ahol jelenleg is dolgozik, mint az értékcikk, biztonsági nyomtatvány terület kereskedelmi vezetője.

2009 óta tanít az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai intézetében, ahol a hallgatók előtt az egyik legnagyobb szakmai respekttel rendelkező tanár!

1978-óta tagja az egyesületnek. Aktivitásához köthető az elmúlt évek két kiemelkedő nemzetközi szakmai eseménye általunk történő, budapesti megrendezésének a lehetősége.

2010-ben a Balkan Print Fórum és 2011-ben a iarigai tudományos konferencia.

Az egyesület állandó képviselője a két szervezetben.

Tagja a Magyar Filatéliai Tudományos Társaságnak a Magyar Posta Művészeti Tanácsadó Bizottságának és a Gervay Mihály Postatörténeti Alapítvány kuratóriumának.

Személyében olyan, eddig is igen aktív, az egyesületért korábban is sokat vállaló tagunkra teszünk javaslatot, akinek személyével mindenekelőtt a nemzetközi kapcsolatok, a szakmai képzés valamint a szakmai hagyományok ápolása területein erősödhet az elnökség. És az is előnyös lehet, hogy az elnökségben 9:1-ről 8:2-re javul a nemek aránya!

Szakmai felkészültsége és társadalmi aktivitása alapján javasoljuk az egyesület egyik alelnökének.

Az egyesület 2021. május 05-i közgyűlése ismételten a PNYME alelnökének választotta a következő, 2021-2025. közötti ciklusra. 


Elnökségi tagok:

Faragó István

1954-ben született. Dabason érettségizett, majd az Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán – amely azóta az Óbudai Egyetem egyik kara lett - szerzett villamos üzemmérnöki diplomát. Első munkahelye a Dabasi Nyomda volt. Azóta kis megszakítással a nyomdaiparban dolgozik.

1991 óta irányítja a nyomdaiparon belül a karbantartással és szervizzel foglalkozó vállalkozást, a Keményfém KFT-t. Műszaki érdeklődése elsősorban a nyomdaipar technikai oldala felé vonzotta. Ennek keretében évtizedek óta egyik szervezője és működtetője az évente rendezett Nyomdaipari Karbantartók Találkozója konferenciáknak. Ő ill. cége a Keményfém KFT. többször volt egyesületi rendezvények házigazdája is.

1988 óta aktív tagja az egyesületnek A 2021 május 05-i közgyűlés ismételten az elnökség tagjává választotta a következő, 2021-2025. közötti ciklusra.


Gyurina László

Mérnök, szociológiai és gazdasági ismeretekkel is rendelkezik.

1966 óta dolgozik a papíriparban. A Papíripari Vállalat Dunaújvárosi gyárában művezető majd üzemvezető volt A Dunapack Rt. megalakulásától a Hullámalappapírgyár 1993-tól a Csomagolópapírgyár Dunaújvárosi Gyár termelési igazgatója 2010 májusáig, a nyugdíjba vonulásáig. 2011 január 1-től a DLLD mérnöki Kft. ügyvezetője.

Ő a szerkesztője a Dunaújvárosban 50 évvel ezelőtt indult finompapír-gyártás történetét feldolgozó hiánypótló papíripar-történeti munkának is és a 2021-ben a Víz világnapja alkalmából megjelentetett, rendkívül informatív és látványos szakmai kiadványnak.

Egyesületünknek 1966. óta tagja, A 202 május 05-i közgyűlés ismételten az elnökség tagjává választotta a következő, 2021-2025. közötti ciklusra.


Menyhárt Imre

Az egyesület elnöksége a más szakmába távozása miatt elnökségi tagságáról lemondó Szendrei Szabolcs helyére a 2019. októberi ülésén a PNYME Alapszabálya 7§ 7.1. pont alapján elnökségi tagnak kooptálta Menyhárt Imrét majd az egyesület 2021. május 05-i közgyűlése az elmúlt időszakban megismert aktivitása alapján ebben a tisztségében megerősítve az egyesület elnökségi tagjának választotta a következő, 2021-2025. közötti ciklusra.


Szikszay Olivér tiszteletbeli elnökségi tag

Nyomdaipari üzemmérnök, Gazdasági szak-üzemmérnök.

1940. január 5-én született. A gimnáziumi érettségi után, 1960-ban lett betűszedő szakmunkás. Első munkahelye a Szikra Lapnyomda volt. Különböző beosztásokban dolgozott a termelés területén. 1991-ben a Népszabadság akkor induló fényszedő beruházásának a szakmai vezetője majd első műszaki igazgatója lett. 92-ben hívták át a Marquard Színes Nyomda kft.-hez termelési vezetőnek. Innen ment nyugdíjba 2000 januárjában. Szakmai aktivitása ezzel nem zárult le, jelenleg is műszaki tanácsadóként dolgozik a Szó-Kép Nyomdában.

1965 óta aktív tagja az egyesületnek. A szakmai körök munkájába, rendezvények szervezésébe már a kezdetektől bekapcsolódott. 1998-ban választották meg először a nyomdaipari szakosztály titkárának és 13 éven át megszakítás nélkül volt elnöke illetve titkára a nyomdaipari szakosztálynak. Alapszabályunk szerint ebben a tisztségében is tagja volt az elnökségnek, de a 2011-es közgyűlés beválasztotta az elnökség közvetlenül választott tagjainak a sorába. A szakosztályi vezetést is úgy adta át, hogy a megfelelő utódlásról gondoskodott.

Aktív tagja a Magyar Grafika szerkesztőbizottságának is. A technika legfrissebb eredményeinek propagálása mellett sosem feledkezett meg a hagyományok őrzéséről sem. Folyamatos feladatának tekinti, hogy szakmánk emlékeiből megóvja mindazt, ami az utódoknak hasznára válhat.

Azon kevés tagunk egyike, aki nem elfogadja, hanem keresi a feladatokat és mindig van  hasznosítható, jó ötlete az egyesület tevékenységéhez.

Életműve elismeréseként az egyesület ajánlásával 2011-ben ő kapta a Nyomda és Papíripari Szövetség Magyar Nyomdászatért díját .

Az egyesület 2017 április 27-én megtartott közgyűlése az elnökség tiszteletbeli tagjává választotta.

(A tiszteletbeli elnökségi tagság visszavonásig érvényes)


3 tagú Ellenőrző Bizottság (EB)

Bagdi Ildikó (PNYME Ellenőrző Bizottság Elnöke)

A Könnyűipari Műszaki Főiskolán végzett papíripari szakon, csomagolástechnológusként.

Főbb munkahelyei, beosztásai:

1994-1996 Biogal Gyógyszergyár - Debrecen

  • Fejlesztő

1996-2020 Kartonpack Nyrt. - Debrecen

  • Kereskedelmi és minőségügyi vezető
  • Műszaki vezető
  • Cégvezető

2020-2021 Prospektus Nyomda – Veszprém

  • kartondoboz üzletágvezető

Csősz Gábor (PNYME Ellenőrző Bizottsági tag)

Mérnök-közgazdász

Született: Budapest, 1979.05.27. Nős, egy gyermek édesapja

Tanulmányai:

1998-2001 Budapesti Műszaki Főiskola - Nyomdaipari Mérnöki Kar

2012-2014 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Budapest - Közgazdász szak

Munkahelyei:

2001-2002 Kossuth Nyomda – gyártás előkészítő

2002-2003 Ofszet és Játékkártya Nyomda - kereskedelmi képviselő;

2003-2007 Globe Kft. - kereskedelmi képviselő – kötészeti gépek

2007-2009 Konica Minolta Magyarország Kft. - nyomdaipari termékmenedzser;

2008-tól a LAMITRADE Kft. tulajdonos-ügyvezetője


Seres Károly (PNYME Ellenőrző Bizottsági Tag)

Seres Károlynak hívnak, 45 éves vagyok. 19 éves korom óta, azaz 26. éve, 1995-től dolgozom a csomagolóipari, nyomdaipari szakmában. Eleinte, mint gépkezelő, nyomdász. 2004 óta pedig különböző vezetői pozíciókat töltöttem be nagy cégeknél. Jelenleg egy multinacionális nyomdaipari cégnél tevékenykedem, mint vezető csomagolástechnológus. Ezen időszak alatt sikerült az iparunk e szegletének jelentős részét szakmai szempontból mélyebben megismernem. Erős kompetenciát szereztem többek között a hullámkartongyártás és feldolgozás, kartonfeldolgozás területén, de sikerült megismerkednem a fóliacsomagolással is. Nyomtatási szempontból elsősorban a flexó technológia területén sikerült mélyebb ismereteket szereznem, de jelentős tapasztalatokkal gazdagodtam az offszetnyomtatás, illetve a mélynyomtatás területén, a digitális nyomtatás fejlődését pedig folyamatosan követem. A PNYME-nek régóta egyéni tagja vagyok, a rendezvényein legalább 20 éve részt veszek, előadóként is volt rá példa, illetve segédkeztem már rendezvény megvalósításában is.


Ügyvezető igazgató

Tóth Gábor (ügyvezető igazgató)

Az egyesület operatív ügyeinek intézésére, a napi szintű adminisztrációs feladatok, a szervezet gazdasági kapcsolatainak működtetésére főállású ügyvezető igazgatót alkalmaz határozatlan idejű munkaszerződéssel. Munkáltatója az egyesület elnöksége és a közvetlen munkáltatói jogok gyakorlója az egyesület mindenkori elnöke.

Az egyesület ügyvezető igazgatója 2021. április 01-től.

Elérhetőségei:

E-mail: toth@pnyme.hu

Tel: +36/30/927 8317  


Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület - Alapítva 1948
Székhely: H-1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6.
Telefon: 30/927-8317 E-mail: titkarsag@pnyme.hu
Szaklapjaink: Magyar Grafika - Papíripar - Kenőpapír
Megközelíthetőség

Tárhelyszolgáltatónk a 3 in 1 Hosting Bt.